ENSPIRE ST

DGC2 ENST

Một cây đàn piano với khả năng không giới hạn, ENSPIRE ST cung cấp đầy đủ chức năng ghi và phát lại, Hệ thống Yamaha SILENT Piano ™ đã được cấp bằng sáng chế và Hệ thống DSP Servo Drive cho những người dùng muốn nhiều hơn nữa từ cây đàn piano cơ của họ. DGC2 ENST bao gồm một cây đại dương cầm GC2.

DGB1K ENST

*Vui lòng liên hệ

Một cây đàn piano có tiềm năng không giới hạn, ENSPIRE ST cung cấp đầy đủ chức năng ghi và phát lại, Hệ thống Yamaha SILENT Piano ™ đã được cấp bằng sáng chế và Hệ thống DSP Servo Drive cho những người dùng muốn nhiều hơn từ cây đàn piano cơ của họ. DGB1K ENST bao gồm một cây đàn piano lớn GB1K dành cho trẻ em.

DU1 ENST

Một cây đàn piano với khả năng không giới hạn, ENSPIRE ST cung cấp đầy đủ chức năng ghi và phát lại, Hệ thống Yamaha SILENT Piano ™ đã được cấp bằng sáng chế và Hệ thống DSP Servo Drive cho những người dùng muốn nhiều hơn từ cây đàn piano cơ của họ. DU1 ENST bao gồm một cây đàn upright piano U1.