Tên Hệ điều hành Kích cỡ Cập nhật mới nhất
Yamaha Steinberg USB Driver V2.1.6 for Windows 11/10 (64-bit) Win 4.7MB 2023-10-05
Yamaha Steinberg USB Driver V2.0.3 for Windows 10/8.1/7 (32-bit/64-bit) Win 7.1MB 2020-03-02
CSP-150 Firmware Updater V1.07 23.2MB 2018-10-24

Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
CSP-170/CSP-150 Owner's Manual [11.3MB]
CSP-170/CSP-150 Installation Guide [106KB]
CSP-170/CSP-150 Data List [6MB]
Smart Pianist User Guide (language selectable) [English]
Smart Device Connection Manual for iPhone/iPad (iPhone/iPad Connection Manual) [1.5MB]
CSP-170, CSP-150 Owner's Manual (Text Version) [62KB]
Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
Compatible Android Device for Smart Pianist [151KB]
Smart Pianist Specifications [266KB]