YDP-103

Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
YDP-103 Owner’s Manual [5MB]
YDP-103 MIDI Reference [447KB]
YDP-103 Quick Operation Guide [87KB]
Computer-related Operations (language selectable) [English]
MIDI Basics [142KB]
Tên Hệ điều hành Kích cỡ Cập nhật mới nhất
Musicsoft Downloader V5.7.5 for Windows Win 17.2MB 2024-03-21
USB-MIDI Driver V3.1.4 for Win 10/8.1/8/7 (32-bit) Win 6.3MB 2015-08-26
USB-MIDI Driver V3.1.4 for Win 11/10/8.1/8/7 (64-bit) Win 6.4MB 2015-08-26