Bộ tìm vốn tiết mục Ngừng sản xuất

Tiết kiệm thời gian, hãy để Bộ tìm Vốn Tiết mục giúp bạn thực hiện công việc khó khăn này. Với bàn phím mới nhất của Yamaha có chứa hàng trăm âm thanh và tiết tấu, đôi khi sẽ mất thời gian để tìm ra sự kết hợp phù hợp nhất phù hợp với một bài hát.

Bộ tìm vốn tiết mục Ngừng sản xuất

Mở rộng vốn tiết mục của bạn, tối đa hóa sự thưởng thức âm nhạc.Sử dụng Bộ tìm vốn tiết mục, bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng tìm các cài đặt bài hát đăng ký mới.