Bộ tìm vốn tiết mục

Bạn có thể nhanh chóng tìm thấy bài hát bạn muốn chơi .

Tìm kiếm bài hát bằng tên nghệ sĩ.

Với cơ sở dữ liệu đang lớn dần, Repertoire Finder được thiết kết để giúp bạn tìm kiếm những thứ bạn muốn.

Bạn thậm chí không phải thiết lập trên nhạc cụ, khi bạn đang ở ngoài và bỗng nổi hứng, bạn có thể tìm kiếm ngay lập tức.

Khi về nhà, bạn có thể đồng bộ đăng ký mới với nhạc cụ của mình.

Phần "What's new" giúp bạn cập nhập những bài hát mới nhất, thêm vào cơ sở dữ liệu.

Giúp bạn xem nhanh nội dung của bộ nhớ đăng ký.

Nút Memory Registration có thể được sử dụng để chuyển và lựa chọn nút nhớ trên nhạc cụ.

Di chuyển tới chế độ màn hình ngang và các nút Registration Memory sẽ hiển thị nội dung như âm sắc, tiết tấu, nhịp phách và tên phần, khiến cho bạn dễ dàng biết được các thành phần của nút đăng ký đó.

Cũng có phần nghe thử bài hát, cho phép bạn nghe thử bài hát gốc qua iTunes.

Yêu cầu đăng ký lại bài hát bạn muốn chơi.

Không thể tìm được bài hát mong muốn?

Bạn có thể mở rộng vốn bài hát của mình bằng cách yêu cầu thêm các bài hát mới.

Bạn có thể chia sẻ phần đăng ký của mình với người khác.

Bạn cũng có thể bình luận các dữ liệu mình chia sẻ, giải thích các thông tin liên quan.

Hỗ trợ danh sách nhạc.

Sắp xếp các bài hát yêu thích vào danh sách.

Danh sách có thể được sử dụng để thiết lập các bộ khác nhau để biểu diễn trực tiếp hoặc đơn giản là sắp xếp các bài hát vào các mục ví dụ như theo nghệ sĩ.