Digital Piano Controller

Digital Piano Controller
Ghi chú Compatible Instruments: CLP-625 / YDP-103 / NP-32 / NP-12 / YDP-163 / YDP-143 / YDP-S52 / P-115 *For connecting your iPhone, iPad or iPod touch to a compatible Yamaha digital instrument, please refer to “iPhone/iPad Connection Manual” for details.
Thiết bị tương thích iPhone / iPad
OS tương thích Vui lòng kiểm tra App Store để biết thông tin về các thiết bị và hệ điều hành được hỗ trợ.
Ngôn ngữ Tiếng Anh và tiếng Nhật