Digital Piano Controller

Ứng dụng "Digital Piano Controller" cho phép bạn điều khiển nhiều chức năng có trong đàn piano bằng iPhone hoặc iPad, để hoạt động dễ dàng hơn.

Digital Piano Controller

Hoạt động trên màn hình cảm ứng trực quan! Tận hưởng một loạt các chức năng piano kỹ thuật số một cách dễ dàng.