UD-WL01 cung cấp những cách mới để thưởng thức nhạc cụ của bạn bằng Ứng dụng iOS và dịch vụ web.

UD-WL01 là bộ điều hợp mạng LAN không dây USB cho phép bạn kết nối nhạc cụ của mình với iPhone / iPod touch / iPad và tận hưởng một loạt Ứng dụng iOS của Yamaha và các dịch vụ web khác (*).

* Các dịch vụ web chỉ có sẵn cho Tyros5.

Kết nối nhạc cụ của bạn với bộ định tuyến không dây một cách dễ dàng

WPS (Wi-Fi Protected Setup ™) cho phép thiết lập và kết nối nhanh chóng, dễ dàng.

1: Cắm UD-WL01 vào giắc cắm USB TO DEVICE trên thiết bị của bạn.

2: Nhấn và giữ nút WPS trên UD-WL01 trong 3 giây.

3: Nhấn nút WPS trên bộ định tuyến không dây của bạn.

* Nếu bộ định tuyến không dây của bạn không hỗ trợ WPS, vui lòng tham khảo hướng dẫn kết nối trong tab hỗ trợ.

OS tương thích

CLP-535/545/575/585/565GP (không bao gồm CLP-525)

[Với bản cập nhật firmware]

MOTIF XF6 / 7/8 (Phiên bản 1.5 trở lên)