YV2030MS Đàn Vibraphone

YV2030MS Đàn Vibraphone

70,190,182 VND
*Giá bán lẻ đề nghị (bao gồm 8% thuế giá trị gia tăng (GTGT)), giá không bao gồm phụ kiện

Đàn vibraphone với dải sản phẩm F33-F69.