Vibraphones

YV-520 Ngừng sản xuất

Range: 3 octaves (f-f3), Bars: Silver satin finish aluminum alloy

Trình điều khiển tùy biến tốc độ Vibraphone