YG-1210 Glockenspiel

YG-1210 sử dụng vật liệu thép carbon được xử lý bằng quy trình ủ đặc biệt cho âm thanh tinh khiết, tươi sáng, các điểm nút hỗ trợ cùng thanh gắn pin đơn.

YG-1210 Glockenspiel

Quãng âm: 2 1/2 quãng tám (f2-c5), Thanh: Thép nhiều carbon