Glockenspiel

Glockenspiel

YG-2500

Quãng âm: 3 1/2 quãng tám (c2-e5), Thanh: Thép nhiều carbon

YG-1210

Quãng âm: 2 1/2 quãng tám (f2-c5), Thanh: Thép nhiều carbon

YG-250D

25,990,000 VND
*Giá bán lẻ đề nghị (bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng (GTGT)), giá không bao gồm phụ kiện

Quãng âm: 2 1/2 quãng tám (f2-c5), Thanh: Thép nhiều carbon

Chân đỡ

YPS200

YGS-70