Dòng MS-6300 Trống Snare

Model Kích thước Trọng lượng (kg)
MS-6313 13" x 11" 4.4
MS-6314 14" x 12" 5.1