Dòng MB-6300 Trống Bass

Model Kích thước Trọng lượng (kg)
MB-6316 16" x 13" 6.2
MB-6318 18" x 13" 6.7
MB-6320 20" x 13" 7.2
MB-6322 22" x 13" 7.8
MB-6324 24" x 13" 8.2
MB-6326 26" x 13" 9.4