Tên Hệ điều hành Kích cỡ Cập nhật mới nhất
USB-MIDI Driver V3.1.4 for Win 10/8.1/8/7 (32-bit) Win 6.3MB 2015-08-26
USB-MIDI Driver V3.1.4 for Win 11/10/8.1/8/7 (64-bit) Win 6.4MB 2015-08-26
Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
PSS-A50 Owner's Manual [5.8MB]
PSS-A50 MIDI Reference [56KB]
PSS-A50 Owner's Manual (TEXT) [31KB]