PSR-SX700

Yamaha Expansion Manager phiên bản 2.5.3 (hoặc mới hơn) tương thích với dòng sản phẩm PSR-SX.

Yamaha Expansion Manager sẽ mở rộng khả năng bạn có thể thực hiện với nhạc cụ của mình bằng máy tính.

Vui lòng tham khảo hướng dẫn để biết thêm chi tiết.

Bạn đã bao giờ muốn cài đặt nhiều hơn một Gói mở rộng (Expansion Pack) cho cây đàn của mình cùng một lúc chưa? Giờ đây, bạn có thể cài đặt đồng thời nội dung từ nhiều gói khác nhau cho dòng sản phẩm PSR-SX bằng Yamaha Extension Manager.

Với Yamaha Extension Manager, bạn có thể quản lý Voices, Styles, Đăng ký và các nội dung khác, chọn mục yêu thích của bạn và tạo Gói cá nhân, sử dụng hiệu quả bộ nhớ trên máy của nhạc cụ.

Đầu tiên, nhập tệp Dự án gói yêu thích của bạn (tệp .ppf)

Chọn Voices, Styles và dữ liệu liên quan

Kết hợp dữ liệu từ các gói khác nhau và tạo tệp Cài đặt gói gốc (tệp .ppi)

Sử dụng tệp Cài đặt gói bạn đã tạo, cài đặt gói vào thiết bị của bạn thông qua ổ đĩa flash USB.

*Bạn cần lưu tệp Thông tin nhạc cụ của dòng máy PSR-SX và nhập tệp vào Yamaha Extension Manager trước

Ngoài ra, bạn có thể tạo tiếng nhạc và bộ trống gốc của riêng bạn từ dữ liệu mẫu đã ghi.

Nhập dữ liệu mẫu đã ghi của chính bạn (.wav, .aif, .aiff) hoặc SoundFont (.sf2). Tạo lập tiếng nhạc của riêng bạn bằng cách điều chỉnh các thông số chi tiết khác nhau của âm thanh. Tạo Tiếng nhạc và Bộ trống độc đáo của bạn!

*Bạn không thể kết hợp các thành phần tiếng nhạc trên máy + bên ngoài, cũng như không thể chỉnh sửa Tiếng nhạc trên máy.

**Ngày phát hành, đặc điểm kỹ thuật và hình dáng có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

***Dữ liệu kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia.