PSR-SX700

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TIẾNG (VOICE)

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐIỆU NHẠC (STYLE)

NÚM LIVE CONTROL

MULTI PAD (BỘ NHẠC ĐỆM BỔ SUNG) 1/2

MULTI PAD (BỘ NHẠC ĐỆM BỔ SUNG) 2/2

Chức năng Nhạc đệm Bổ sung Liên kết Âm thanh (Audio Link Multi Pad)

CẦN ĐIỀU KHIỂN (JOYSTICK) 1/2

CẦN ĐIỀU KHIỂN (JOYSTICK) 2/2

Chức năng Giữ Chuyển điệu (Modulation Hold)

BỘ LỌC ÂM THANH TỔNG

PHÁT HIỆN HỢP ÂM

KHÔI PHỤC MỤC ĐIỆU NHẠC

HỢP ÂM RẢI (ARPEGGIO)

Demo Tiếng & Điệu nhạc

DanceHallPop (Pop)

Demo Tiếng & Điệu nhạc

OrchRockBallad2 (Rock)

Demo Tiếng & Điệu nhạc

6-8SoulBallad (R&B)

Demo Tiếng & Điệu nhạc

SalsaGranCicion (Latin)

Demo Tiếng & Điệu nhạc

ClubReggaeton (Dance)

Demo Tiếng & Điệu nhạc

IrishHymn (World)