Trọn bộ guitar điện cho mọi thứ bạn cần để chơi guitar trực tiếp!

ERG121GPII

6,175,636 VND
*Giá bán lẻ đề nghị (bao gồm 8% thuế giá trị gia tăng (GTGT))

Bao gồm ghi-ta điện ERG121UC hiện đại, bộ khuếch đại GA15 và mọi phụ kiện thiết yếu, bộ Gigmaker này có mọi thứ bạn cần để chơi guitar live

  • ERG121C có một cuộn dây đơn và 2 pick-up humbucking với chuyển đổi 5 chiều
  • Bộ khuếch đại Guitar 2 kênh, 15 watt GA15
  • Thiết bị chỉnh dây Guitar/Bass tự động YT100
  • Bao gồm bao đựng đàn, Dây đeo, Khóa chỉnh dây đàn, Miếng gảy, Dây cáp

EG112GPII

6,175,636 VND
*Giá bán lẻ đề nghị (bao gồm 8% thuế giá trị gia tăng (GTGT))

Bao gồm ghi-ta điện EG112C cổ điển, bộ khuếch đại GA15 và mọi phụ kiện thiết yếu, bộ Gigmaker này có mọi thứ mà các guitarist cần để bắt đầu chơi ngay lập tức.

  • EG112C có 1 humbucking và hai single-coil pickups với 5 chiều chuyển đổi
  • Bộ khuếch đại Guitar 2 kênh, 15 watt GA15
  • Thiết bị chỉnh dây Guitar/Bass tự động YT100
  • Bao gồm bộ Bao đựng đàn, Dây đeo, Khóa chỉnh dây đàn, Miếng gảy, Dây cáp