Phụ kiện

①Gig Bag

Khuếch đại ghi-ta: GA15

Cây cuốn dây

④Cable

⑤Strap

Bộ đo

Bộ điều hưởng: YT100

⑧Picks