Bộ trống Live Custom làm từ gỗ sồi lai

Các thành phần

  Trống Bass Trống Floor Tom
Kích thước (Đường kính × Độ sâu) 24"x16" 22"x18" 22"x16" 20"x16" 18"x14" 18"x16" 16"x15" 14"x13"
Phiên bản số ... LHB2416 LHB2218 LHB2216 LHB2016 LHB1814 LHF1816 LHF1615 LHF1413
  Trống TomTom Trống Snar
Kích thước (Đường kính × Độ sâu) 14"x11" 13"x9" 12"x8" 10"x7" 8"x7" 14"x5.5"
Phiên bản số ... LHT1411 LHT1309 LHT1208 LHT1007 LHT0807 LHS1455

GÓI SẢN PHẨM TOM

Phiên bản số ... Giá đỡ trống Floor Tom Trống Tom Tom Thanh kẹp Tom
LHP6F3 LHF1615 LHT1208 LHT1007 TH945B
LHP4F3 LHF1413 LHT1208 LHT1007 TH945B