Bộ trống Live Custom làm từ gỗ sồi lai

Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
Drum Set General Assembly Manual [2MB]