Junior Kit

Junior Kit
Vỏ trống Gỗ bạch dương 6 lớp 7,2mm
Vành trống TT / FT / BD / SD Vành trống Triple Flange 1,5mm (Thép)
Vành trống BD Vành trống Triple Flange 1,5mm (Thép)
Lug TT / FT / BD: Sò trống rời, SD: Sò trống liền
Cạnh đỡ 45 độ / R1
Đầu Mặt đàn SD: Yamaha Coated, TT / FT: Yamaha Clear
Dưới SD: Yamaha Snare side, TT / FT: Yamaha Clear
Trước Yamaha gỗ mun với vòng chặn tiếng
Trên Yamaha Clear với viền giảm thanh
Tom Mount Direct Mount (Tom Mount gắn trực tiếp)

Thông số

  • Junior Kit

  • Trống Bass16" x 15"
  • Floor Tom13" x 12"
  • Tom Tom12" x 7"
  • Tom Tom10" x 7"
  • Trống Snare12" x 5"
  • Giá đỡ trống TomTH940B
  • Bộ Hardware trống (HWJK)FP6110A, HS650S, CS651x2, SS662S