Junior Kit

Manu Katché Signature

Bộ trống Junior Kit dùng trong giảng dạy

Phát triển ý tưởng "bộ trống nhỏ thấp mà các tay trống có thể dùng trong biểu diễn thực tế," Junior Kit là một bộ trống linh hoạt có thể điều chỉnh nhiều mức độ cao, cho phép bất kỳ ai từ trẻ nhỏ đến người lớn trên khắp thế giới được chơi trống chất lượng cao. Với tư vấn của nghệ sĩ Yamaha Manu Katché, số lượng trống tom đã được nâng từ một lên hai, theo cách bố trí hai lên một xuống. Thiết kế này dựa trên mong muốn giúp các tay trống có thể chơi đúng các bản nhạc theo tiêu chuẩn hai trống tom. Hướng tới các trường học, nơi mà các bộ trống đường kính nhỏ khác không thể đáp ứng, bộ trống Junior Kit sẽ thỏa mãn nhu cầu trong bất kỳ trường hợp biểu diễn nào.

Junior Kit

Cộng tác với Manu Katché trong quá trình phát triển, bộ trống Junior Kit cho khả năng biểu diễn vượt trội với thiết kế đường kính nhỏ và chiều cao có thể điều chỉnh theo nhiều mức.