GIGMAKER (Ngừng sản xuât) GIGMAKER

GIGMAKER (Ngừng sản xuât)
Phụ kiện Chân Cymbal CS651WA
Chân Hi-hat HS650WA
Giá giữ tum TH type
Bàn đạp chân FP6110A
Chân trống con SS650WA
Vành trống Model Press Hoops
Vật liệu Metal for TT, SD / Wood for BD
Vỏ Độ dày 6ply for TT / 7ply for BD
Vật liệu Wood
Đầu Mặt đàn Clear Heads with Yamaha logo / Coated Heads for SD
Đáy Clear Heads
Trước Black Heads with Yamaha logo
Batter Clear Heads