GIGMAKER (Ngừng sản xuât) GIGMAKER

Bộ khởi động (Starter Kits) Mang Lại Cảm Nhận Âm Nhạc của Bạn

GIGMAKER (Ngừng sản xuât) GIGMAKER

Bộ trống Gigmaker có sẵn ở hai cấu hình cơ bản và một loạt các model với lớp phủ óng ánh đầy màu sắc để giúp bạn chọn lựa sao cho hợp với phong cách hình ảnh và âm nhạc của bạn. Bộ trống giá trị cao này cùng với bộ trống con phù hợp và các chân trống giằng đôi, với vành trống bằng gỗ cho loại trống bass.