Phụ Kiện

Các lựa chọn beater trống

Beater trống Yamaha nguyên bản

Các lựa chọn ghế trống

LC9

Các lựa chọn chân Hi-hat

CWHSAT9

Các lựa chọn chân Cymbal

A photo of a Yamaha WT40B.

Tạ trống

Tạ trống sử dụng cho nhiều mục đích