Các lựa chọn chân Hi-hat

LC9 Sản phẩm mới

1,168,364 VND
*Giá bán lẻ đề nghị (bao gồm 8% thuế giá trị gia tăng (GTGT))

Vặn ĐỂ THIẾT LẬP HI-HAT CLUTCH. Hệ thống cài đặt cymbal Hi-hat dễ dàng và nhanh chóng. Chỉ cần vặn clutch nut để khóa hoặc tháo.

LC930A

The locking nut eliminates looseness and slippage. The top hi-hat cymbal secures with a tuning key.

LC810A Ly hợp Hi-hat

Standard hi-hat clutch.