Các lựa chọn chân Cymbal

CWHSAT9 Giá đỡ cymbal Sản phẩm mới

2,346,545 VND
*Giá bán lẻ đề nghị (bao gồm 8% thuế giá trị gia tăng (GTGT))

CWHSAT9 Cowbell Hi-Hat Stand Attachment có thể kẹp vào vành trống bass hoặc giá đỡ để gắn bộ gõ như cowbell hoặc tay boom. Ngoài ra, nó có thể kẹp và giữ giá đỡ hi-hat khi bạn chơi trống bass đôi.

CSAT942 Cymbal Stand Attachment

775,636 VND
*Giá bán lẻ đề nghị (bao gồm 8% thuế giá trị gia tăng (GTGT))

The CSAT942 connects to the tilter and offers fine angle adujstment

CSAT940 Cymbal Stand Attachment

873,818 VND
*Giá bán lẻ đề nghị (bao gồm 8% thuế giá trị gia tăng (GTGT))

The CSAT940 can be used for two stage cymbal arrangemants or a closed hi-hat arrangement.

CSAT924A Cymbal Stand Attachment

677,455 VND
*Giá bán lẻ đề nghị (bao gồm 8% thuế giá trị gia tăng (GTGT))

The CSAT924A connects to the pipes of stands and holders allowing a wide variety of setups and positions to be easily achieved.