MX BK/BU

Tuyệt vời cho sân khấu, phòng thu và mọi nơi khác

Synthesizer MX Series có các âm thanh được chọn cẩn thận được lấy từ Yamaha MOTIF XS.

Bảng màu âm sắc mạnh mẽ đó được gói gọn thành những kiểu dáng đẹp (có sẵn trong các phiên bản 49 và 61 nốt)

phù hợp với lối sống ngày nay. Nhưng MX Series không chỉ là một synthesizer; chúng được thiết kế để

thu hẹp khoảng cách giữa phần cứng và phần mềm. Bằng cách thêm kết nối âm thanh và MIDI USB mở rộng,

các tính năng điều khiển DAW và VST tiên tiến và bộ phần mềm sản xuất nhạc mạnh mẽ,

MX tích hợp độ tin cậy phần cứng với tính linh hoạt của bộ điều khiển để cung cấp cho bạn khả năng tốt nhất của cả hai thế giới

ở khả năng đáp ứng mamg tính đột phá.

MX49_BK

18,841,091 VND
*Giá bán lẻ đề nghị (bao gồm 8% thuế giá trị gia tăng (GTGT))

MX49 BK có hơn 1000 Âm sắc từ dòng MOTIF series huyền thoại cộng với hệ máy tính chuyên sâu và tích hợp iOS trong một bàn phím nhỏ gọn và nhẹ. MX49 BK bổ sung trình điều khiển MIDI và lớp tuân thủ âm thanh USB cùng với mở khóa ứng dụng tổng hợp FM Essential iOS mới!

MX49_BU

MX49 BU có hơn 1000 Âm sắc từ dòng MOTIF series huyền thoại cộng với hệ máy tính chuyên sâu và tích hợp iOS trong một bàn phím nhỏ gọn và nhẹ. MX49 BU bổ sung trình điều khiển MIDI và lớp tuân thủ âm thanh USB cùng với mở khóa ứng dụng tổng hợp FM Essential iOS mới!

MX49_WH

MX49 WH là phiên bản giới hạn. MX49 WH sở hữu hơn 1000 Âm sắc từ dòng MOTIF series huyền thoại cộng với hệ máy tính chuyên sâu và tích hợp iOS trong một bàn phím nhỏ gọn và nhẹ. MX49 WH bổ sung trình điều khiển MIDI và lớp tuân thủ âm thanh USB cùng với mở khóa ứng dụng tổng hợp FM Essential iOS mới!

MX61_BK

23,062,909 VND
*Giá bán lẻ đề nghị (bao gồm 8% thuế giá trị gia tăng (GTGT))

MX61 BK có hơn 1000 Âm sắc từ dòng MOTIF series huyền thoại cộng với hệ máy tính chuyên sâu và tích hợp iOS trong một bàn phím nhỏ gọn và nhẹ. MX61 BK bổ sung trình điều khiển MIDI và lớp tuân thủ âm thanh USB cùng với mở khóa ứng dụng tổng hợp FM Essential iOS mới!

MX61_BU

MX61 BU có hơn 1000 Âm sắc từ dòng MOTIFseries huyền thoại cộng với hệ máy tính chuyên sâu và tích hợp iOS trong một bàn phím nhỏ gọn và nhẹ. MX61 BU bổ sung trình điều khiển MIDI và lớp tuân thủ âm thanh USB cùng với mở khóa ứng dụng tổng hợp FM Essential iOS mới!

MX61_WH

MX61 WH là phiên bản giới hạn. MX61 WH sở hữu hơn 1000 Âm sắc từ dòng MOTIF series huyền thoại cộng với hệ máy tính chuyên sâu và tích hợp iOS trong một bàn phím nhỏ gọn và nhẹ. MX61 WH bổ sung trình điều khiển MIDI và lớp tuân thủ âm thanh USB cùng với mở khóa ứng dụng tổng hợp FM Essential iOS mới!