MONTAGE Ngừng sản xuất

Khả năng tương thích dữ liệu với các bộ tổng hợp nhạc của Yamaha

Khả năng tương thích với MOTIF XF/MOTIF XS/MOXF

Khả năng tương thích với MOTIF XF/MOTIF XS/MOXF

Về âm thanh, MONTAGE hoàn toàn tương thích với synthesizer Yamaha MOTIF XF. Trên thực tế, MONTAGE đi kèm với tất cả 1.353 Voices, 3.977 dạng sóng và 7.881 mẫu arpeggio của MOTIF XF. Hơn nữa, các Voices được lưu trong MOTIF XF có thể được nhập trực tiếp vào MONTAGE. Tương tự như vậy, các thư viện cho MOTIF XF, bao gồm cả các thư viện bản vá của bên thứ ba, có thể được tải vào MONTAGE và phát.

Phần mềm MONTAGE V2.0 cho phép nhập Voices của người dùng, màn trình diễn của người dùng, hợp âm rải của người dùng và dạng sóng của người dùng từ các tệp MOTIF XF / MOTIF XS / MOXF.

Loại tệp MOTIF XF Phần mở rộng tên tệp MOTIF XF Mô tả
Tất cả .X3A Voices của người dùng, màn trình diễn của người dùng *, hợp âm rải của người dùng, dạng sóng của người dùng
Tất cả Voices .X3V Voices của người dùng
Tât cả arpeggios .X3G Arpeggios của người dùng
Tất cả Waveform .X3W Waveform của người dùng
Loại tệp MOXF Phần mở rộng tên tệp MOXF Mô tả
Tất cả .X6A Voices của người dùng, màn trình diễn của người dùng *, hợp âm rải của người dùng, dạng sóng của người dùng
Tất cả Voices .X6V Voices của người dùng
Tât cả arpeggios .X6G Arpeggios của người dùng
Tất cả Waveform .X6W Waveform của người dùng

Lưu ý:

Khi tải mẫu của người dùng dựa trên dạng sóng ban đầu, nên sử dụng phần mở rộng tệp .X3A.

MONTAGE V.2.0 trở lên có thể nhận dạng dữ liệu Hiệu suất của MOTIF XF.

Khả năng tương thích với synthesierz Yamaha không phải MOTIF XF

Mặc dù MONTAGE không thể đọc trực tiếp dữ liệu Voice của synthesizer Yamaha ngoài MOTIF XF, nhưng nó có thể đọc dữ liệu đó thông qua phần mềm chỉnh sửa nhạc dành cho máy tính Windows và Mac. Các phương pháp và yêu cầu để thực hiện việc này khác nhau tùy thuộc vào loại synthesizer, vì vậy vui lòng tham khảo thông tin chi tiết được cung cấp bên dưới.

Khả năng tương thích với Synthesizer FM huyền thoại

Ứng dụng Web Bộ chuyển đổi FM mang đến cơ chế cho người dùng MONTAGE chuyển đổi các thư viện FM cũ của họ và nội dung sản phẩm cũ trên máy thành Định dạng tệp người dùng gốc MONTAGE có thể nạp vào MODX.

Mô hình tương thích là DX7, DX7II, TX802 và TX816.

Dịch vụ này sẽ có sẵn từ tháng 5. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn sẽ có thể nhận được vào tháng Tư.

DX7 DX7II TX802 TX816

Khả năng tương thích với XS MOTIF

Khả năng tương thích với XS MOTIF

Voices của đàn synthesier Yamaha MOTIF XS có thể được tải vào MONTAGE bằng cách sử dụng phần mềm MOTIF XF Editor VST. Chỉ những Voices dựa trên dạng sóng bên trong của MOTIF XS mới có thể đọc được, vì vậy không thể tải các tệp thoại được tạo bằng cách sử dụng mẫu của người dùng. Các bước để tải một tệp thoại như sau.

1. Lưu dữ liệu thoại trong XS MOTIF. Chọn Tất cả tệp (.X0A) hoặc Tất cả tệp thoại (.X0V) làm định dạng lưu tệp.

2. Nhập tệp đã lưu bằng MOTIF XF Editor VST.

3. Lưu tệp đã nhập bằng MOTIF XF Editor VST. Sử dụng phần mở rộng tệp .X3E.

4. Tải tệp .X3E đã lưu vào MONTAGE qua bộ nhớ flash USB.

Loại tệp MOTIF XS Phần mở rộng tên tệp MOTIF XS Mô tả
Tất cả .X0A Voices của người dùng, màn trình diễn của người dùng *, hợp âm rải của người dùng, dạng sóng của người dùng
Tất cả Voices .X0V Voices của người dùng
Tât cả arpeggios .X0G Arpeggios của người dùng
Tất cả Waveform .X0W Waveform của người dùng

Khả năng tương thích với S90 XS và S70 XS

Khả năng tương thích với S90 XS và S70 XS

Voices của synthesizer Yamaha’s S90 XS và S70 XS có thể được tải vào MONTAGE bằng cách sử dụng cả phần mềm MOTIF XF Editor VST và S90 XS / S70 XS Editor VST. Các bước để tải một tệp thoại như sau.

1. Lưu dữ liệu thoại trong XS S90 hoặc S70. Chọn Tất cả tệp (.X2A) hoặc Tất cả tệp thoại (.X2V) làm định dạng lưu tệp.

2. Sao chép tệp đã lưu qua bộ nhớ flash USB và mở tệp đó bằng S90 XS / S70 XS Editor VST.

3. Lưu tệp đã sao chép bằng S90 XS / S70 XS Editor VST. Sử dụng phần mở rộng tệp .X2E.

4. Nhập tệp .X2E đã lưu bằng MOTIF XF Editor VST.

5. Lưu tệp đã nhập bằng MOTIF XF Editor VST. Sử dụng phần mở rộng tệp .X3E.

6. Tải tệp .X3E đã lưu vào MONTAGE qua bộ nhớ flash USB.

Khả năng tương thích với MOTIF ES

Khả năng tương thích với MOTIF ES

Voices của synthesizer MOTIF ES của Yamaha có thể được tải vào MONTAGE bằng cách sử dụng cả phần mềm MOTIF XF Editor VST và MOTIF ES Voice Editor. Tuy nhiên, lưu ý rằng vì dạng sóng bên trong của MOTIF ES và MONTAGE không khớp, nên khả năng tương thích của MOTIF ES với MONTAGE tương đương với khả năng tương thích của nó với MOTIF XS. Chỉ những Voices dựa trên dạng sóng bên trong của MOTIF ES mới có thể đọc được, vì vậy không thể tải các tệp thoại được tạo bằng cách sử dụng mẫu của người dùng. Ngoài ra, MOTIF ES Voice Editor có thể không tương thích với các phiên bản mới nhất của hệ điều hành máy tính, vì vậy sẽ cần một máy tính có thể chạy phần mềm. Các bước để tải một tệp thoại như sau.

1. Lưu dữ liệu thoại trong MOTIF ES. Chọn Tất cả tệp (.W7A) hoặc Tất cả tệp thoại (.W7V) làm định dạng lưu tệp.

2. Sao chép tệp đã lưu qua bộ nhớ flash USB và mở tệp bằng Trình chỉnh sửa Voices MOTIF ES.

3. Lưu tệp đã sao chép bằng Trình chỉnh sửa Voices MOTIF ES. Sử dụng phần mở rộng tệp .W7E.

4. Nhập tệp .W7E đã lưu bằng MOTIF XF Editor VST.

5. Lưu tệp đã nhập bằng MOTIF XF Editor VST với phần mở rộng tệp .X3E.

6. Tải tệp .X3E đã lưu vào MONTAGE qua bộ nhớ flash USB.