MONTAGE Ngừng sản xuất

MONTAGE Connect

MONTAGE Connect là gì?

MONTAGE Connect là một công cụ tiện lợi cho phép bạn truyền dữ liệu giữa máy tính của mình và MONTAGE. Dữ liệu bài hát được tạo trên MONTAGE có thể được chuyển sang máy tính của bạn và dữ liệu Hiệu suất được chỉnh sửa trên MONTAGE có thể được lưu dưới dạng tệp (.X7B) trên máy tính.

MONTAGE Connect, dựa trên công nghệ VST3 của Steinberg, hoạt động như một trình cắm thêm VST3 với dòng Cubase. MONTAGE Connect cũng hoạt động theo cách tương tự như các phần mềm thiết bị VST khác, cho phép bạn lưu các cài đặt đã chỉnh sửa của MONTAGE hoặc sử dụng chúng cho một dự án khác.

MONTAGE Connect cũng hoạt động như một trình cắm AU. Đối với phần mềm DAW tương thích AU, hãy tham khảo Ghi chú phát hành riêng.

Nó cũng có thể được sử dụng như một phần mềm độc lập.

Tải xuống MONTAGE Connect

Nhắc lại màn hình

Chuyển / Nhận hàng loạt tự động
* Khi Auto Sync = ON

* Tất cả các hoạt động chỉ khả dụng khi MONTAGE Connect (trên máy tính) và MONTAGE được kết nối đúng cách qua USB (trạng thái ONLINE).

Được lưu trữ tự động vào tệp dự án DAW
Tự động được gọi khi tệp được mở

Chỉ cần kéo và thả để Nhập dữ liệu bài hát từ MONTAGE sang DAW

Công cụ chuyển đổi FM cho MONTAGE

Ứng dụng Web FM Converter cung cấp một cơ chế để chủ sở hữu MONTAGE chuyển đổi các thư viện FM kế thừa của họ và nội dung sản phẩm kế thừa trên bo mạch sang Định dạng Tệp Người dùng gốc MONTAGE.

Các mô hình tương thích

  • DX7
  • DX7II
  • DX7S
  • TX802
  • TX816

Tính năng chính

Drag and Drop

Bạn có thể Kéo và Thả các tệp được hỗ trợ vào hộp Kéo và Thả hoặc nhấp vào hộp "Kéo và Thả tệp tại đây" để chọn tệp.

WebMIDI Download

Người dùng có thể kết nối bất kỳ công cụ được hỗ trợ nào với máy Mac hoặc PC của mình thông qua WebMIDI để chuyển đổi nội dung bên trong trực tiếp.

Trial data cho Drag và Drop