CP300

CP300
Bàn phím Số phím 88
Loại GH keyboard
Initial Touch Yes
Tạo Âm Công nghệ Tạo Âm AWM Dynamic Stereo Sampling
Đa âm Số đa âm (Tối đa) 128
Cài đặt sẵn Số giọng 480 Voices + 12 Drum kits + 50 Voices XG Voices:
Loại Tiếng Vang 24 types
Thanh 24 types
EQ Master 5 bands
Biến tấu Chèn Vào 112 types
Thu âm Chức năng thu âm 16-track recording/playback, Tempo adjustment, max. capacity: 1.4 MB, 140,000 notes
Các đầu nối Line Out OUTPUT L/MONO R (standard stereo phone jack),OUTPUT L R (XLR)
Tai nghe PHONES (standard stereo phone jack),
Foot Switch ASSIGNABLE FOOT PEDAL (SUSTAIN/SOSTENUTE/SOFT/AUX)
Foot Controller 1 jack
MIDI MIDI IN / OUT / THRU
USB Yes
Connectors AUX INPUT L/MONO R (standard stereo phone jack)
Kích thước Chiều rộng 1,391mm (54-3/4")
Chiều cao 170mm (6-3/4")
Chiều sâu 460mm (18-1/4")
Trọng lượng Trọng lượng 32.5kg (71.7 lbs.)
Bộ điều khiển Pitch bend wheel, Modulation wheel, Part slider × 3, [MASTER VOLUME] dial, Data Dial, MASTER EQUALIZER slider × 5
Hiển thị 40 characters × 2 lines, Character LCD with back-light
Tiêu thụ điện 48W
Additional package contents AC Power Cord, Foot Switch FC3, Owner's Manual, Software DVD-ROM (Cubase AI)