CP300

Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
CP300 Owner's Manual [6.5MB]
Tên Hệ điều hành Kích cỡ Cập nhật mới nhất
USB-MIDI Driver V1.5.0 for Mac macOS 13/12/11 (Intel/Apple silicon with Rosetta 2) Mac 3.1MB 2021-05-17
USB-MIDI Driver V1.3.2-2 for Mac macOS 10.15-OS X 10.5 Mac 2.8MB 2016-12-20
USB-MIDI Driver V3.1.4 for Win 10/8.1/8/7 (32-bit) Win 6.3MB 2015-08-26
USB-MIDI Driver V3.1.4 for Win 10/8.1/8/7 SP1 (64-bit) Win 6.4MB 2015-08-26
USB-MIDI Driver V3.1.4 for Win 11/10/8.1/8/7 (64-bit) Win 6.4MB 2015-08-26
File Utility v1.2.1 for Windows Vista/XP/2000 Win 7.6MB 2007-08-07