Mobile Music Sequencer

Mobile Music Sequencer
Các thiết bị Tương thích iPad (3rd/4th generation), iPad2 (2nd generation), iPad Air, iPad mini, iPad mini with Retina Display, iPhone 4/4S/5/5c/5s, iPod touch 5th Generation
OS tương thích iOS 7.0 or later