Mobile Music Sequencer

Dù bạn đang ở đâu, giờ đây bạn có thể phác thảo sáng tác và sử dụng các thành phần để tạo ra các bài hát một cách tinh vi trên bộ tổng hợp Yamaha hoặc trong Steinberg Cubase.

V3.0: Overview

Mobile Music Sequencer