Mobile Music Sequencer Ngừng sản xuất

Thông tin quan trọng

Việc phân phối và hỗ trợ Mobile Music Sequencer sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 5 năm 2023 (giờ Nhật Bản).

Bạn có thể tiếp tục sử dụng ứng dụng đã cài đặt từ trước và các nội dung thêm vào trên thiết bị iOS. Tuy nhiên, ứng dụng có thể dừng hoạt động mà không có bất kỳ thông báo nào do những cập nhật của iOS trong tương lai, v.v.

Cảm ơn bạn đã sử dụng ứng dụng Mobile Music Sequencer.

Dù bạn đang ở đâu, giờ đây bạn có thể phác thảo sáng tác và sử dụng các thành phần để tạo ra các bài hát một cách tinh vi trên bộ tổng hợp Yamaha hoặc trong Steinberg Cubase.

V3.0: Tổng quan

Mobile Music Sequencer Ngừng sản xuất