SC-YC88

SC-YC88
Kích thước Rộng 1.510 mm
Cao 230 mm
Dày 500 mm
Nặng 4,8 kg