SC-YC73

SC-YC73
Kích thước Rộng 1.300 mm
Cao 230 mm
Dày 500 mm
Nặng 4,7 kg