SC-YC61

SC-YC61
Kích thước Rộng 1.060 mm
Cao 140 mm
Dày 430 mm
Nặng 3,0 kg