SC-DE88

SC-DE88
Kích thước Rộng 1.438 mm
Cao 217 mm
Dày 430 mm
Nặng 3,5 kg