SC-DE61

SC-DE61
Kích thước Rộng 930 mm
Cao 192 mm
Dày 335 mm
Nặng 1,5 kg