SC-CP88

SC-CP88
Kích thước Chiều rộng 1,510 mm
Chiều cao 230 mm
Độ sâu 500 mm
Kích thước Trọng lượng 4.8 kg