SC-CP73

SC-CP73
Kích thước Rộng 1,300 mm
Cao 230 mm
Dày 500 mm
Nặng 4.7 kg