R-N1000A

R-N1000A
Lựa chọn mạng Style File Format (Định Dạng Tệp Tiết Tấu) MP3, WMA, MPEG-4 AAC, WAV, FLAC, AIFF, DSD
Wi-Fi
Bluetooth Có (SBC / AAC)
AirPlay
Công suất đầu ra định mức [20 Hz-20 kHz, 0,07 % THD] 100 W + +100 W (8 ohm), 120 W + 120 W (6 ohm)
Công suất động cao/Kênh (8/6/4/2 ohms) 140 / 170 / 220 / 290 W
Đáp tuyến tần số 5-100 kHz 0/1,0 dB, 20-20 kH 0,0,5 dB (Pure Direct BẬT)
Tỷ lệ tín hiệu-nhiễu (CD) 100 dB (Pure Direct BẬT)
Ngõ vào/ra Audio Phono, CD, line1, line2 / Pre out, Subwoofer out
Ngõ vào kỹ thuật số Quang1, Quang2, Đồng trục
HDMI ARC
Ngõ vào Phono
Ngõ vào USB USB DAC (USB B-type)
Ethernet
Ngõ ra tai nghe
Đầu ra loa trầm phụ
Điều khiển (Kích hoạt) Ra
Độ nhạy tắt tiếng FM 50dB (IHF, 1 kHz, 100% Mod., Mono) 3 µV (20,8 dBf)
Tỷ lệ tín hiệu-nhiễu FM (Mono/Stereo) 69 dB / 68 dB
Trực tiếp thuần túy
ToP-ART
Tiêu thụ Điện Dự phòng 0,1 W (Chế độ chờ mạng bật/ Kết nối Wi-Fi 1,8 W)
Kích thước (W x H x D) 435 x 151 x 395 (với ăng-ten kéo lên: 435 x 232 x 395)+ 17-1/8" x 6-1/8" x 15-1/2" (với ăng-ten kéo lên: 17-1/8" x 9 -1/8" x 15-1/2")
Trọng lượng 12,3 kg; 27,1 lbs