Dàn âm thanh HiFi

Amply tích hợp

Turntables

Đầu đĩa CD

CRX-N470D Ngừng sản xuất

You’ll enjoy a wide range of sources and functions, from CD, USB and FM / DAB radio to the latest versions of Wi-Fi, MusicCast, AirPlay® and Bluetooth®. Not only convenience, you get all the high sound quality you demand. Support for MusicCast means you can always enjoy your favourite music. And by adding other MusicCast compatible components, you expand your musical enjoyment even further.

Thêm nhiều màu khác Chọn màu sắc khác

CRX-N470 Ngừng sản xuất

You’ll enjoy a wide range of sources and functions, from CD, USB and radio to the latest versions of Wi-Fi, MusicCast, AirPlay® and Bluetooth®. Not only convenience, you get all the high sound quality you demand. Support for MusicCast means you can always enjoy your favourite music. And by adding other MusicCast compatible components, you expand your musical enjoyment even further.

Thêm nhiều màu khác Chọn màu sắc khác

CD-C600 Ngừng sản xuất

Bộ đổi đĩa CD năm đĩa với PlayXchange mang lại cảm giác thưởng thức âm nhạc liên tục. Các đặc tính hấp dẫn khác bao gồm tính năng tương thích iPod và USB, tương thích MP3 và WMA và Pure Direct.

Thêm nhiều màu khác Chọn màu sắc khác