Ứng dụng giúp việc thao tác trên tai nghe của Yamaha dễ dàng hơn.

Bản cập nhập Firmware mới nhật hiện đang có trên ứng dụng

Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
YH-L700A User Guide (HTML / Multilingual) [English]
YH-L700A User Guide [1.2MB]
YH-L700A User Guide Basic [2.7MB]