Liên hệ với chúng tôi

Về Sản phẩm

Chúng tôi xin được giải đáp mọi thắc mắc của Quý khách hàng trước khi mua hàng cũng như cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và sửa chữa sau đó. Vui lòng chọn sản phẩm của bạn, sau đó hoàn thành và gửi biểu mẫu liên.

Về Yamaha

Để biết thêm thông tin doanh nghiệp nói chung, trách nhiệm xã hội (môi trường / hoạt động xã hội), thông tin cho các nhà đầu tư, v..v..., Vui lòng sử dụng mẫu đơn này để liên hệ với chúng tôi.

Công ty TNHH Âm Nhạc Yamaha Việt Nam

Tầng 15, Tòa nhà Nam Á Bank 201-203 Cách Mạng Tháng Tám,

Phường 4, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (028) 3818-1122 FAX: (028) 3832-9902