Về Việc Đăng Ký Tài Khoản

Tại sao tôi nên đăng ký tài khoản?

Yamaha có thể sử dụng thông tin bạn cung cấp khi đăng ký với chúng tôi để hiểu rõ hơn về thị hiếu và yêu cầu của khách hàng, từ đó phát triển các sản phẩm và dịch vụ tốt hơn. Đối với những khách hàng có sự đồng ý trước, Yamaha có thể gửi bảng câu hỏi và thông tin sản phẩm qua bản tin email về các lĩnh vực mà họ quan tâm. Yamaha có kế hoạch mở rộng dần các dịch vụ có thể được sử dụng cho khách hàng đăng ký tài khoản với Yamaha.

Câu hỏi 1-1. Trẻ vị thành niên có thể đăng ký tài khoản không?

Trả lời 1-1. Ở một số quốc gia, việc đăng ký của các trẻ vị thành niên sẽ cần sự đồng ý của phụ huynh hoặc những người khác chịu trách nhiệm về chúng. Khi đăng ký, sẽ có một mục hỏi tuổi của người đăng ký. Nếu bạn ít hơn tuổi đó, vui lòng chỉ đăng ký sau khi có sự đồng ý của phụ huynh.

Câu hỏi 1-2. Quốc gia cư trú của tôi không có trong danh sách.

Trả lời 1-2. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng cách vào trang "Chọn vị trí của bạn" và chọn quốc gia cư trú của bạn. Khách hàng ở châu Âu hiện có thể quản lý tài khoản và đăng ký sản phẩm của họ thông qua nền tảng Yamaha Music Member Europe (YMME).

Câu hỏi 1-3. Tôi không nhận được xác nhận đăng ký vì đã đăng ký địa chỉ email sai.

Trả lời 1-3. Vui lòng nhập địa chỉ email chính xác và đăng ký lại tài khoản của bạn.

Câu hỏi 1-4. Tôi quên mật khẩu.

Trả lời 1-4. Nhấn hoặc truy cập vào mục “Đặt Lại Mật Khẩu” trên màn hình đăng nhập hoặc đăng ký, sau đó nhập địa chỉ email của bạn và nhấn “Gửi liên kết đặt lại mật khẩu”.Vui lòng đặt mật khẩu mới từ liên kết đặt mật khẩu được gửi đến địa chỉ email của bạn.

Câu hỏi 1-5. Tôi không thể đăng nhập.

Trả lời 1-5. Bạn có thể đang tìm cách đăng nhập bằng mật khẩu mà bạn chưa đăng ký. Hãy thử lại với một địa chỉ email khác mà bạn có thể đang sử dụng. Vì có khả năng bạn không nhập đúng mật khẩu, vui lòng kiểm tra để chắc chắn rằng các phím Caps Lock và Num Lock không bật. Nếu không có cách nào hoạt động, vui lòng cài đặt lại mật khẩu của bạn.

Câu hỏi 1-6. Tôi có thể thay đổi địa chỉ email, mật khẩu, tên và các thông tin đăng ký khác ở đâu?

Trả lời 1-6. Sau khi đăng nhập, bạn có thể thay đổi thông tin đã đăng ký bằng cách truy cập vào mục “Thông Tin Cá Nhân,” “Địa Chỉ Email,” và/hoặc “Đổi Mật Khẩu.” Khi thay đổi địa chỉ email của bạn, một email xác nhận sẽ được gửi đến địa chỉ email mới của bạn. Hoàn tất việc thay đổi đăng ký bằng cách truy cập vào liên kết đã gửi cho bạn.

Câu hỏi 1-7. Khi thay đổi địa chỉ email, tôi nhập sai địa chỉ email.

Trả lời 1-7. Sau khi đăng ký thay đổi địa chỉ email, bạn có thể thay đổi lại địa chỉ email nếu bạn vẫn đăng nhập.

Nếu bạn đã đăng xuất, sau khi đăng ký thay đổi địa chỉ email của mình, vui lòng điền các thông tin sau vào mẫu đơn yêu cầu:

・l Địa chỉ email của bạn trước khi đăng ký thay đổi

・l Tên bạn đã đăng ký trước khi đăng ký thay đổi

・l Năm, tháng và ngày sinh bạn đã đăng ký trước khi đăng ký thay đổi

Câu hỏi 1-8. Tôi nên làm gì nếu tôi chuyển đến một quốc gia khác?

Trả lời 1-8. Nếu bạn không thể chọn quốc gia mà bạn đã chuyển đến bằng tài khoản hiện tại của mình, vui lòng đăng ký lại tài khoản sau khi chọn quốc gia cư trú mới. Khi đăng ký lại, chúng tôi khuyên bạn nên hủy tài khoản bạn đang sử dụng trước đó.

Hỏi 1-9. Tôi có tài khoản Instagram nhưng giờ đây tôi không thể tìm thấy biểu tượng Instagram trên trang đăng nhập.

Trả lời 1-9. Kể từ ngày 27 tháng 02 năm 2020 (Thứ Năm, khoảng 2:00 sáng theo giờ UTC), chúng tôi đã xóa đường dẫn đến tài khoản Instagram khỏi nền tảng đăng ký người dùng do Instagram đã chấm dứt chức năng cung cấp thông tin. Nếu tài khoản của bạn chỉ được đăng ký qua Instagram, vui lòng sử dụng địa chỉ email kết nối với tài khoản Instagram của bạn để đặt lại mật khẩu.

Câu hỏi 2-1. Tôi không nhận được các bản tin email.

Trả lời 2-1.

・Vui lòng xác nhận rằng địa chỉ email của bạn không phải do dịch vụ địa chỉ email dùng một lần hoặc tạm thời cung cấp.

Chúng tôi không thể gửi email đến địa chỉ email do dịch vụ địa chỉ email dùng một lần hoặc tạm thời cung cấp. Nếu bạn đã đăng ký tài khoản của mình với một địa chỉ email như vậy, vui lòng thay đổi thành địa chỉ email cố định. Bạn có thể xem cách thay đổi địa chỉ email của mình tại Hỏi đáp 1-6.

・Vui lòng kiểm tra xem email của chúng tôi có được chuyển vào thư mục thư rác của bạn không.

Email của chúng tôi có thể được chuyển vào thư mục thư rác dưới dạng thư rác.

・Vui lòng kiểm tra xem email của chúng tôi có bị chặn bởi cài đặt từ chối email từ các miền chỉ định hay không.

Nếu email của chúng tôi đang bị chặn do đến từ tên miền chỉ định, vui lòng xóa tên miền khỏi danh sách tên miền bị chặn trên thiết bị của bạn. Bạn có thể tìm hiểu cách xóa tên miền bị chặn bằng cách truy cập trang hỗ trợ ứng dụng email của bạn.

-corpcomm@yamaha.ca

-social-aus@music.yamaha.com

-promotions-aus@music.yamaha.com

-hello@yamahamusiceducation.com.au

-auto-confirm@member.yamaha.com

-notification@member.yamaha.com

-newsletter@mail.tw.yamaha.com

-newsletter@mail.ru.yamaha.com

Câu hỏi 2-2. Tôi muốn đăng ký (hoặc hủy bỏ) bản tin email.

Trả lời 2-2. Khi mới đăng ký bản tin email, vui lòng kiểm tra bản tin email mà bạn quan tâm tại mục "Bản Tin Email và Các Dịch Vụ Khác" trong phần "Trang Cá Nhân". Khi bạn muốn hủy dịch vụ bản tin email, vui lòng bỏ chọn mục "Bản Tin Email và Các Dịch Vụ Khác" trong phần "Trang Cá Nhân".

Câu hỏi 3-1. Trước đây tôi là một thành viên của hệ thống Online Member. Tôi có phải đăng ký lại tài khoản mới không?

Trả lời 3-1. Thông tin của cácThành viên đăng ký trực tuyến đã được chuyển sang hệ thống mới. Tuy nhiên, từ quan điểm bảo mật, thông tin được cung cấp từ hệ thống Thành viên trực tuyến sẽ bị xóa nếu các thành viên không đăng nhập vào tài khoản của họ ít nhất một lần trước (UTC 2:00 sáng) ngày 26 tháng 9 năm 2019. Trong trường hợp bạn không đăng nhập vào trang web này trước (UTC 2:00 sáng) ngày 26 tháng 9 năm 2019, vui lòng đăng ký tài khoản mới.

Câu hỏi 4-1. Tôi muốn đăng ký làm thành viên trên hệ thống Online Member và nhận tài liệu Song Book.

Trả lời 4-1. Song Book hoặc các tài liệu trực tuyến mà trước đây yêu cầu cần đăng ký sản phẩm (cùng với ID sản phẩm) trên hệ thống Online Member hiện đã được cung cấp miễn phí. Bạn có thể tìm thấy các tài liệu này trên các trang sản phẩm liên quan trọng trang web này cho quốc gia của bạn.

Câu hỏi 5-1. Tôi muốn hủy tài khoản của tôi.

Trả lời 5-1. Sau khi đăng nhập, truy cập vào mục “Hủy Bỏ Tư Cách Thành Viên” và hoàn thành thủ tục ở đó. Khi tài khoản của bạn bị hủy, chúng tôi sẽ dừng việc gửi các bản tin email bạn đang đăng ký và cung cấp dịch vụ đã chọn. Thông tin sản phẩm đã đăng ký cũng sẽ bị xóa. Vui lòng lưu ý rằng khi bạn đã hủy tài khoản của mình, bạn không thể khôi phục thông tin bạn đã đăng ký.

Các yêu cầu khác

Nếu bạn có các câu hỏi khác, vui lòng truy cập vào mẫu đơn yêu cầu

*Vui lòng lưu ý rằng, tùy thuộc vào nội dung yêu cầu của bạn, để đưa ra phản hồi phù hợp, Yamaha Corporation và các công ty con có thể chia sẻ thông tin liên quan đến yêu cầu thông tin của bạn. Với sự hiểu biết này, chúng tôi mong muốn nhận được các câu hỏi của bạn.