Về Việc Đăng Ký Tài Khoản

Tại sao tôi nên đăng ký tài khoản?

Yamaha có thể sử dụng thông tin bạn cung cấp khi đăng ký với chúng tôi để hiểu rõ hơn về thị hiếu và yêu cầu của khách hàng, từ đó phát triển các sản phẩm và dịch vụ tốt hơn. Đối với những khách hàng có sự đồng ý trước, Yamaha có thể gửi bảng câu hỏi và thông tin sản phẩm qua bản tin email về các lĩnh vực mà họ quan tâm. Yamaha có kế hoạch mở rộng dần các dịch vụ có thể được sử dụng cho khách hàng đăng ký tài khoản với Yamaha.

Câu hỏi 1-1. Trẻ vị thành niên có thể đăng ký tài khoản không?

Trả lời 1-1. Ở một số quốc gia, việc đăng ký của các trẻ vị thành niên sẽ cần sự đồng ý của phụ huynh hoặc những người khác chịu trách nhiệm về chúng. Khi đăng ký, sẽ có một mục hỏi tuổi của người đăng ký. Nếu bạn ít hơn tuổi đó, vui lòng chỉ đăng ký sau khi có sự đồng ý của phụ huynh.

Câu hỏi 1-2. Quốc gia cư trú của tôi không có trong danh sách.

Trả lời 1-2. Vui lòng đăng ký tài khoản trên trang web này và chọn quốc gia cư trú của bạn. Khách hàng ở Châu Âu hiện có thể quản lý việc đăng ký tài khoản và sản phẩm của họ thông qua nền tảng Yamaha Music Member Europe (YMME) của chúng tôi.

Câu hỏi 1-3. Tôi không nhận được xác nhận đăng ký vì đã đăng ký địa chỉ email sai.

Trả lời 1-3. Vui lòng nhập địa chỉ email chính xác và đăng ký lại tài khoản của bạn.

Câu hỏi 1-4. Tôi quên mật khẩu.

Trả lời 1-4. Nhấn hoặc truy cập vào mục “Đặt Lại Mật Khẩu” trên màn hình đăng nhập hoặc đăng ký, sau đó nhập địa chỉ email của bạn và nhấn “Gửi liên kết đặt lại mật khẩu”.Vui lòng đặt mật khẩu mới từ liên kết đặt mật khẩu được gửi đến địa chỉ email của bạn.

Câu hỏi 1-5. Tôi không thể đăng nhập.

Trả lời 1-5. Bạn có thể đang tìm cách đăng nhập bằng mật khẩu mà bạn chưa đăng ký. Hãy thử lại với một địa chỉ email khác mà bạn có thể đang sử dụng. Vì có khả năng bạn không nhập đúng mật khẩu, vui lòng kiểm tra để chắc chắn rằng các phím Caps Lock và Num Lock không bật. Nếu không có cách nào hoạt động, vui lòng cài đặt lại mật khẩu của bạn.

Câu hỏi 1-6. Tôi có thể thay đổi địa chỉ email, mật khẩu, tên và các thông tin đăng ký khác ở đâu?

Trả lời 1-6. Sau khi đăng nhập, bạn có thể thay đổi thông tin đã đăng ký bằng cách truy cập vào mục “Thông Tin Cá Nhân,” “Địa Chỉ Email,” và/hoặc “Đổi Mật Khẩu.” Khi thay đổi địa chỉ email của bạn, một email xác nhận sẽ được gửi đến địa chỉ email mới của bạn. Hoàn tất việc thay đổi đăng ký bằng cách truy cập vào liên kết đã gửi cho bạn.

Câu hỏi 1-7. Khi thay đổi địa chỉ email, tôi nhập sai địa chỉ email.

Trả lời 1-7. Sau khi đăng ký thay đổi địa chỉ email, bạn có thể thay đổi lại địa chỉ email nếu bạn vẫn đăng nhập.

Nếu bạn đã đăng xuất, sau khi đăng ký thay đổi địa chỉ email của mình, vui lòng điền các thông tin sau vào mẫu đơn yêu cầu:

・l Địa chỉ email của bạn trước khi đăng ký thay đổi

・l Tên bạn đã đăng ký trước khi đăng ký thay đổi

・l Năm, tháng và ngày sinh bạn đã đăng ký trước khi đăng ký thay đổi

Câu hỏi 1-8. Tôi nên làm gì nếu tôi chuyển đến một quốc gia khác?

Trả lời 1-8 Nếu bạn không thể chọn quốc gia mà bạn đã chuyển đến bằng tài khoản hiện tại của mình, vui lòng đăng ký lại tài khoản sau khi chọn quốc gia cư trú mới. Khi đăng ký lại, chúng tôi khuyên bạn nên hủy tài khoản bạn đang sử dụng trước đó.

Câu hỏi 2-1. Tôi không nhận được các bản tin email.

Trả lời 2-1. Vui lòng kiểm tra xem liệu email của chúng tôi có bị đưa vào thư mục thư rác hay đang bị chặn bởi các cài đặt từ chối email từ những tên miền đã chỉ định hay không. Khi email của chúng tôi bị chặn dưới dạng tên miền đã chỉ định, vui lòng thay đổi cài đặt trên máy tính của bạn để email của bạn có thể nhận email từ các địa chỉ email sau

-corpcomm@yamaha.ca

-social-aus@music.yamaha.com

-promotions-aus@music.yamaha.com

-hello@yamahamusiceducation.com.au

-auto-confirm@member.yamaha.com

Câu hỏi 2-2. Tôi nhận được bản tin email mà tôi không quan tâm.

Trả lời 2-2. Chúng tôi gửi bản tin email cho các thành viên dựa trên sở thích về các sản phẩm và thể loại âm nhạc mà bạn đánh dấu trong mục "Sở Thích Cá Nhân". Sau khi đăng nhập, vào mục "Sở Thích Cá Nhân", hãy bỏ chọn các lĩnh vực mà bạn không thích.

Câu hỏi 2-3. Tôi muốn đăng ký (hoặc hủy bỏ) bản tin email.

Trả lời 2-3. Khi mới đăng ký bản tin email, vui lòng kiểm tra bản tin email mà bạn quan tâm tại mục "Bản Tin Email và Các Dịch Vụ Khác" trong phần "Trang Cá Nhân". Khi bạn muốn hủy dịch vụ bản tin email, vui lòng bỏ chọn mục "Bản Tin Email và Các Dịch Vụ Khác" trong phần "Trang Cá Nhân".

Câu hỏi 3-1. Trước đây tôi là một thành viên của hệ thống Online Member. Tôi có phải đăng ký lại tài khoản mới không?

Trả lời 3-1. Thông tin trên hệ thống Online Member sẽ được chuyển sang hệ thống này nếu bạn chưa hủy tài khoản. Bạn không cần phải đăng ký lại tài khoản mới. Chỉ cần nhập địa chỉ email và mật khẩu bạn đã đăng ký tại hệ thống Online Member vào phần đăng nhập. Tuy nhiên, trong trường hợp bạn không đăng nhập vào trang web này trước 2 giờ sáng (UTC) ngày 26 tháng 9 năm 2019, xin vui lòng đăng ký tài khoản mới."

Câu hỏi 3-2. Tôi quên địa chỉ email và mật khẩu tôi đã đăng ký tại hệ thống Online Member.

Trả lời 3-2. Nếu bạn quên địa chỉ email bạn đã sử dụng tại hệ thống Online Member, bạn cần phải đăng ký tài khoản mới. Nếu bạn quên mật khẩu, vui lòng đặt lại mật khẩu. Có thể xem quy trình đặt lại trong Câu hỏi 1-4 ở trên.

Câu hỏi 3-3. Yamaha và các công ty con sẽ xử lý thông tin cá nhân của tôi đã đăng ký trên hệ thống Online Member như thế nào?

Trả lời 3-3. Những thông tin cá nhân sẽ được chuyển qua hệ thống mới. Tuy nhiên, để bảo mật, thông tin được cung cấp từ hệ thống Online Member sẽ bị xóa nếu các thành viên không đăng nhập vào tài khoản của họ ít nhất một lần trước 2 giờ sáng (UTC) ngày 26 tháng 9 năm 2019.

Các thông tin sẽ được chuyển sang hệ thống mới từ hệ thống Online Member bao gồm:

・l Tên

・l Địa chỉ email

・l Mật khẩu

・l Quốc gia cư trú

・l Các phần thông tin sản phẩm đã đăng ký

Câu hỏi 3-4. Tôi không có kế hoạch sử dụng chức năng đăng ký thành viên trong tương lai.

Trả lời 3-4. Nếu bạn không đăng nhập vào trang web này ít nhất một lần trước 2 giờ sáng (UTC) ngày 26 tháng 9 năm 2019, thông tin bạn cung cấp tại hệ thống Online Member sẽ bị xóa bỏ. Trong trường hợp bạn đã đăng nhập vào trang web này, vui lòng thực hiện thủ tục hủy bỏ. Để biết thêm về thủ tục hủy bỏ, vui lòng xem Câu hỏi 5-1.

Câu hỏi 4-1. Tôi muốn đăng ký làm thành viên trên hệ thống Online Member và nhận tài liệu Song Book.

Trả lời 4-1. Song Book hoặc các tài liệu trực tuyến mà trước đây yêu cầu cần đăng ký sản phẩm (cùng với ID sản phẩm) trên hệ thống Online Member hiện đã được cung cấp miễn phí. Bạn có thể tìm thấy các tài liệu này trên các trang sản phẩm liên quan trọng trang web này cho quốc gia của bạn.

Câu hỏi 5-1. Tôi muốn hủy tài khoản của tôi.

Trả lời 5-1. Sau khi đăng nhập, truy cập vào mục ”Hủy Bỏ Thành Viên” và hoàn thành thủ tục ở đó. Khi tài khoản của bạn bị hủy, chúng tôi sẽ dừng việc gửi các bản tin email bạn đang đăng ký và cung cấp dịch vụ đã chọn. Thông tin sản phẩm đã đăng ký cũng sẽ bị xóa. Vui lòng lưu ý rằng khi bạn đã hủy tài khoản của mình, bạn không thể khôi phục thông tin bạn đã đăng ký.

Các yêu cầu khác

Nếu bạn có các câu hỏi khác, vui lòng truy cập vào mẫu đơn yêu cầu

*Vui lòng lưu ý rằng, tùy thuộc vào nội dung yêu cầu của bạn, để đưa ra phản hồi phù hợp, Yamaha Corporation và các công ty con có thể chia sẻ thông tin liên quan đến yêu cầu thông tin của bạn. Với sự hiểu biết này, chúng tôi mong muốn nhận được các câu hỏi của bạn.