RM-TT Tabletop Array Microphone

Giới Thiệu

Giải pháp âm thanh Tabletop ADECIA

Với Tabletop Array Microphone có dây mới "RM-TT", người dùng có thể linh hoạt hơn khi tùy chỉnh ADECIA tùy vào trường hợp sử dụng.

ADECIA

Một nhóm các sản phẩm được thiết kế giúp lắp đặt dễ dàng và hoạt động nhịp nhàng với nhau, để cung cấp các giải pháp đàm thoại hoàn chỉnh và linh hoạt.

RM-TT Tự động theo dõi giọng nói

Tìm hiểu các kiểu định hướng của micrô và theo dõi giọng nói tự động.

RM-TT Omnidirectional (Đa Hướng)

Tìm hiểu cách hoạt động của micrô Omnidirectional (đa hướng) RM-TT và ứng dụng hội họp phù hợp.

RM-TT Định hướng Toroid

Tìm hiểu cách hoạt động của micrô RM-TT TOROID và ứng dụng hội họp phù hợp.

RM-TT Cardioid

Tìm hiểu cách hoạt động của micrô RM-TT Cardioid và ứng dụng hội họp phù hợp.

RM-TT Super-cardioid

Tìm hiểu cách hoạt động của micrô RM-TT SUPER-CARDIOID và ứng dụng hội họp phù hợp.

RM-TT Hyper-cardioid

Tìm hiểu cách hoạt động của micrô RM-TT HYPER-CARDIOID và ứng dụng hội họp phù hợp.

RM-TT Bidirectional (Hai chiều)

Tìm hiểu cách hoạt động của micrô BIDIRECTIONAL (hai chiều) RM-TT và ứng dụng hội họp phù hợp.

RM-TT Âm Thanh Trong Trẻo

RM-TT - Bắt đầu cuộc họp trực tuyến của bạn với Âm thanh Trong Trẻo ngay hôm nay!

Hướng dẫn thiết lập

ADECIA - Kết nối hệ thống - RM-TT

Xem cách kết nối dễ dàng các thiết bị khác nhau trong một Hệ thống ADECIA RM-TT.

ADECIA - Thiết lập - RM-TT

Cách cài đặt và hiệu chuẩn các thiết bị khác nhau trong giải pháp âm thanh ADECIA.

ADECIA - Kết nối các thiết bị đàm thoại - RM-TT

Cách kết nối Bộ xử lý tín hiệu dành cho hội thảo RM-CR và các thiết bị trong giải pháp ADECIA.

ADECIA firmware update

How to update ADECIA firmware to V2.0 or later.