"Model F" của Dòng VXS

VXS3F/VXS3FW (Mẫu loa trở kháng thấp)

Video này hướng dẫn cách lắp đặt loa gắn bề mặt VXS3F của Yamaha cho các kết nối trở kháng thấp một cách nhanh chóng và an toàn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem hướng dẫn sử dụng.

VXS3FT/VXS3FTW (Mẫu loa trở kháng cao)

Video này hướng dẫn cách lắp đặt loa gắn bề mặt VXS3FT của Yamaha cho các kết nối trở kháng cao một cách nhanh chóng và an toàn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem hướng dẫn sử dụng.