MSP STUDIO Series Ngừng sản xuất

MSP7 STUDIO MSP5 STUDIO SW10 STUDIO
Loại loa Biamp, 2-way powered speaker Biamp, 2-way powered speaker Powered subwoofer
Dải tần (-10dB) 45Hz-40kHz 50Hz-40kHz 25Hz-150Hz
Các bộ phận LF 6.5" cone 5" cone 10" cone
HF 1.0" titanium dome 1.0" titanium dome -
Bộ chia tần 2.5kHz 2.5kHz -
Công suất đầu ra LF: 80W, HF: 50W LF: 40W, HF: 27W 180W
Mức đầu ra tối đa (1m; trên trục) 106dB 101dB 111dB SPL
Đầu nối I/O XLR-3-31 type XLR-3-31 type, Phone 3x XLR-3-31 type, 3x XLR-3-32 type
Các bộ xử lý Low cut (Flat/80/100Hz; 12dB/oct), High trim (15kHz; +1.5/0/-1.5dB), Low trim (45Hz; +1.5/0/-1.5/-3dB) High trim (15kHz; +1.5/0/-1.5dB), Low trim (60Hz; +1.5/0/-1.5/-3dB) LPF (40-120Hz)
Power consumption 100W 60W 160W
Chắn từ Yes Yes Yes (None covered type)
Phụ kiện lắp đặt và treo 2x M8 2x M8 -
Dimensions W 218mm; 8-5/8in 179mm; 7in 328mm; 12-7/8in
H 330mm; 13in 279mm; 11in 459mm; 18-1/8in
D 235mm; 9-1/4in 208mm; 8-1/4in 476mm; 18-3/4in
Net weight 12.2kg; 26.9lbs 7.9kg; 17.4lbs 26.5kg; 58.4lbs
Accessories Owner’s manual, AC power cord Owner’s manual, AC power cord Owner’s manual, AC power cord